Ana Sayfa Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle   
 

 Mevzuattaki Gelişmeler:   Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru (05.08.2022)      Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 Sayılı Kararı (02.08.2022)      2022 Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları (01.08.2022)      2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları (01.08.2022)      Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesinin Şekil ve Muhtevası Değiştirildi (27.07.2022)      5520 Geçici 14 üncü Maddesi Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisna (Karar Sayısı: 5872) (27.07.2022)      26 Temmuzda Verilmesi Gereken KDV MuhSGK ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 29.07.2022 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır (26.07.2022)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) (23.07.2022)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) (23.07.2022)      Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14) (21.07.2022)     


  


TIĞOĞLU YMM olarak amacımız;

Çeyrek asırlık tecrübemizle çözümler sunmaya ve yasaların tanıdığı yetkiler çerçevesinde denetim, raporlama ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmeye çalışmak, ayrıca özellikle KOBİ’ lerimize Ar-Ge v.b. konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktır.

Detaylı bilgi almak için tıklayın
 


   KOBİ DESTEKLERİ
 
KOSGEB tarafından KOBI'lere Verilen Destek ve Hizmetler
http://www.kosgeb.gov.tr/Destekler/
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Tarafından Verilen Destekler DTM (İhracat Gen. Md.)
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Özet Bilgiler (pdf)
http://www.igeme.org.tr/tur/mevzuat/devlet_yard.pdf
 
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Tebliğleri, Uygulama usul ve Esasları
http://www.igeme.org.tr/tur/mevzuat/devlet_yard.pdf
 
Dahilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimi
http://www.dtm.gov.tr/ihr/mevzu/mevzu.htm
 
Hazine Müsteşarlığı Tarafından Verilen Destekler
http://www.hazine.gov.tr/yatirimtesvik.htm
 
Maliye Bakanlığı Tarafından Verilen Destekler
İşletmelere Yönelik Vergisel Destekler (Konulara Göre)
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/yatirimverteskonu?OpenPage&
 
İşletmelere Yönelik Vergisel Destekler (Kanunlara Göre)
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/yatirimverteskanun?OpenPage&
 
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün KOBİ'lere Yönelik Destekleri
http://www.milliemlak.gov.tr/kobi/kobi_destek.htm
 
TÜBİTAK Tarafından Verilen Destek ve Hizmetler
Sanayi Ar-Ge Desteği
http://www.teydeb.tubitak.gov.tr/sanayiarge_teblig.html
 
EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı Desteği
http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r1502.doc
 
Akredite Olmuş Kuruluşlar
http://www.turkak.org.tr/akredite/sistem.htm
Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projeleri Destekleme (Uska) Programı
http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r1506.doc
 
Ar-Ge Proje Pazarı Platformu Destekleme Programı
http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r1503.doc
 
Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı
http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r1505.doc


...» Adres Değişikliği (09.07.2014)

...» AR-GE 2012/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI HAKKINDA (21.09.2012)

...» Ar-Ge 2009/1 Çalışmaları Hakkında (03/09/2009)

...» Ar-Ge Yardımı İstek Formları (27.03.2008)

...» Kobi Teşvik Belgesi Sahibi İşletmelerin Dikkatine (27.03.2008)Sirkülerin tümü için tıklayın
  Ücretsiz e-Bülten Üyelik Formu

Ad Soyad:  
Meslek:      
E-Posta: