2023 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri (01.12.2022)

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434) (30.11.2022)

7421 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (28.11.2022)

7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.11.2022)

Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı (Seri No: 322) (25.11.2022)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16) (25.11.2022)

SGK Genelgesi 2022/20: Yemek Bedeli (24.11.2022)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417) (24.11.2022)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) (24.11.2022)

VUK Sirküler 147 Yayınlandı (23.11.2022)

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 3 (23.11.2022)

SMMM Ruhsatı Olmayanlar Muhasebe Meslek Alanında İşyeri Açamazlar (17.11.2022)

e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru (11.11.2022)

Yemek Bedellerinin Sigorta Priminden Kısmen İstisna Edilmesiyle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı (11.11.2022)

Sermaye Azaltımında Vergilemenin Usul ve Esasları Belirlendi (11.11.2022)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.11.2022)

E-Beyanname Duyuruları (10.11.2022)

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (09.11.2022)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 Ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.11.2022)

SGK Elektronik Tebligat Programı 01.11.2022 Tarihinden İtibaren Tüm Türkiye’ De Uygulanacak (01.11.2022)

Ücret Gelirlerinin Beyanında Kamu Tek İşveren Tanımı Değiştirildi (31.10.2022)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 321) – GVK 321 (30.10.2022)

Sigorta Priminden Kısmen İstisna Tutulan Ödemeler Nelerdir? (27.10.2022)

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (26.10.2022)

TÜRMOB Yönetim, Disiplin, Denetleme, TESMER ve SÜRGEM Kurulları Görev Dağılımları (25.10.2022)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 43) (25.10.2022)

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Nelerdir? (13.10.2022)

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92) (11.10.2022)

İstanbul'da SGK e-Tebligat Uygulaması Başladı (10.10.2022)

SGK Elektronik Tebligat Uygulamasının Uygulandığı İller Kapsamı Genişletildi (07.10.2022)