Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (30.11.2023)

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirilmesi ve Banka Kartları ile Ödeme İmkânlarının Artırılması Amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (30.11.2023)

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayımlandı (30.11.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (29.11.2023)

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı (29.11.2023)

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun (29.11.2023)

KÜMİ FRS'nin Uygulama Kapsamına İlişkin Karar Ağacı (28.11.2023)

SGK Genel Yazı - 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik (28.11.2023)

SGK Genel Yazı - Banka Teminat Mektupları ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetleri (28.11.2023)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 83) (28.11.2023)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) (28.11.2023)

T.C. Ticaret Bakanlığı: Yeni Kararlar Hakkında Duyuru (26.11.2023)

RESMİ GAZETE DÜZELTME: 24/11/2023 Tarihli ve 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili (26.11.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) (25.11.2023)

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887) (25.11.2023)

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Güncellenmiştir. (25.11.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) (25.11.2023)

SGK Genel Yazı - 5510 Sayılı Kanun'a Eklenen Geçici 98'inci Madde (24.11.2023)

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846) Yayımlanmıştır. (24.11.2023)

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru (24.11.2023)

Geçici İş İlişkisi Mevzuatına Aykırı İşlem Yapılması Hakkında Açıklama (23.11.2023)

Geçici İş İlişkisinin Olmadığı Durumlarda İşçiler Asıl İşverenin Dosyası Üzerinden SGK'ya Bildirilecektir (23.11.2023)

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Meslek Kodu ve PEK Tutarlarının Kontrolü Hakkında Genel Yazı (22.11.2023)

GİB DUYURU: Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik "Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği" Kapsamında Düzenlenecek Elektronik Faturalar Hakkında Duyuru (21.11.2023)

SGK Önemli Duyuru: "07-Puantaj Kayıtları" Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi (20.11.2023)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803) (18.11.2023)

KGK: Güncel Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Kamuoyu Görüşüne Açıldı (15.11.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır (15.11.2023)

2023 Tecil Faizi Oranı Değişti (14.11.2023)

2023 Gecikme Zammı Oranı Değişti (14.11.2023)