Ana Sayfa Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle   
 

 Mevzuattaki Gelişmeler:   Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (22.05.2018)      Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı (22.05.2018)      Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin İptal/Asıl/Ek Bildirgeler SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilmektedir (22.05.2018)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 (21.05.2018)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 (21.05.2018)      Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar (21.05.2018)      İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.05.2018)      Kömür Ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden (21.05.2018)      İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine (21.05.2018)      SGK Online Banka Tahsilat Sistemi Duyurusu (19.05.2018)     


  


TIĞOĞLU YMM olarak amacımız;

Çeyrek asırlık tecrübemizle çözümler sunmaya ve yasaların tanıdığı yetkiler çerçevesinde denetim, raporlama ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmeye çalışmak, ayrıca özellikle KOBİ’ lerimize Ar-Ge v.b. konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktır.

Detaylı bilgi almak için tıklayın
 


   MAKALELERİMİZ
 

YAPIM İŞLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI VE İADE KDV


Maliye Bakanlığı kendisine verilen yetkiye dayanarak, bazı kurum ve kuruluşların bazı işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutulmasını uygun görmüştür.

Bu konuda yayımlanan tebliğlerin KDV iadesi konusunda özetle içerikleri aşağıda sıralanmıştır.

* 89 Seri No. lu KDV Tebliği A1 bölümünde; tevkifat kapsamına alınan işlemlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim yolu ile giderilemeyen kısmının nakden veya mahsuben iadesi, miktarına bakılmaksızın sadece teminat mektubu veya vergi inceleme raporu karşılığında yerine getirilerek, teminat mektupları vergi inceleme raporundan sonra çözülecektir denilmektedir.

* 91 Seri No. lu KDV Tebliği A8c bölümünde; tevkifata tabi hizmetleri ifa eden mükellefler iade talep etmeleri halinde hizmetin yapıldığı dönem beyannamesinin 49 uncu satırına hizmet bedelini, 50 nci satırına ise “ sorumlular tarafından tevkif edilen katma değer vergisi tutarını” yazacaklardır. Bu bölüme işlemin bünyesine giren verginin yazılması söz konusu değildir. İade olarak talep edilecek tutar işlemin bünyesine giren vergi değil, tevkif edilen vergi esas alınarak belirlenecektir. Dolayısıyla iadesi istenecek KDV hiçbir suretle tevkif edilen vergiden fazla olmayacaktır. Ayrıca iade talep eden mükelleflerden istenecek olan “ yüklenilen vergiler listesi “ iadenin tevkif edilen vergi tutarına göre belirlenmesine engel değildir denilmektedir.

Öte yandan, tevkifat kapsamına alınan işlemlerle ilgili olarak doğan KDV’ nin nakden veya mahsuben iadesi, miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya inceleme raporu karşılığında yerine getirilecek, teminat mektupları vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra çözülecektir denilmekte ve 89 Seri No. lu tebliğdeki iade kuralları sürdürülmektedir.

* 95 Seri No. lu KDV Tebliği 5.3 bölümüyle iade uygulaması, 01.08.2005 Tarihinden itibaren yapım işlerinden doğan KDV alacaklarının “ kendi vergi borçlarına “ mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000.- YTL.’ yi aşmayan mahsup talepleri, ilgili belgelerin tamamlanmış olması şartıyla, inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir.

Aynı tebliğin 5.4 bölümüyle yapım işlerinde iade uygulaması;

01.08.2005 Tarihinden itibaren yapım işlerinden doğan mahsuben iade talepleri banka teminat mektubu ve inceleme raporu yanında Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu karşılığında da yerine getirilecektir. YMM tasdik raporlarında mal ihracı için öngörülen limit geçerli olacaktır.

YMM tasdik raporu ile mahsuben iade, 86 Seri No. lu KDV Genel Tebliğinin ( B/3 ) bölümünde belirtilen ( mükellefin kendisinin, ortaklarının, mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere ve SSK prim borçlarına ) vergi ve SSK prim borçları için geçerlidir.

* 96 Seri No. lu KDV Tebliği 5.2 bölümüyle yapım işlerinde tevkifat uygulamasından doğan nakden iade taleplerine yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı; Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu ibraz edilmek suretiyle de nakden iade yapılabilmesine olanak tanımıştır. Kasım / 2005 döneminden itibaren yapım işlerinde tevkifat uygulamasından doğan nakden iade talepleri ihracat istisnası için öngörülen limitler dahilinde YMM tasdik raporu ile yerine getirilecektir.

 

SONUÇ:

Kısmi tevkifat uygulaması sonucu doğan KDV iadesinden yalnızca “ yapım işlerindeki “ tevkifat iadesi Yeminli Mali Müşavir raporuna bağlanmıştır. Buna göre;

- Mükellefin ortaklarının, mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere ve SSK prim borçlarına sınırsız mahsubu ile,

- 1.000.- YTL.’ ye kadar olan kendi vergi borçlarına mahsubu için teminat, inceleme raporu veya YMM tasdik raporu aranılmayacaktır.

- 1.000.- YTL. üzerindeki kendi vergi borçlarına mahsuben iade taleplerinin yanında, nakden iade talepleri de YMM tasdik raporu karşılığında yerine getirilecektir.


KEMAL TIĞOĞULLARI
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 
...» Adres Değişikliği (09.07.2014)

...» AR-GE 2012/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI HAKKINDA (21.09.2012)

...» Ar-Ge 2009/1 Çalışmaları Hakkında (03/09/2009)

...» Ar-Ge Yardımı İstek Formları (27.03.2008)

...» Kobi Teşvik Belgesi Sahibi İşletmelerin Dikkatine (27.03.2008)Sirkülerin tümü için tıklayın
  Ücretsiz e-Bülten Üyelik Formu

Ad Soyad:  
Meslek:      
E-Posta: