Ana Sayfa Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle   
 

 Mevzuattaki Gelişmeler:   Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (22.05.2018)      Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı (22.05.2018)      Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin İptal/Asıl/Ek Bildirgeler SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilmektedir (22.05.2018)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 (21.05.2018)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 (21.05.2018)      Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar (21.05.2018)      İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.05.2018)      Kömür Ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden (21.05.2018)      İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine (21.05.2018)      SGK Online Banka Tahsilat Sistemi Duyurusu (19.05.2018)     


  


TIĞOĞLU YMM olarak amacımız;

Çeyrek asırlık tecrübemizle çözümler sunmaya ve yasaların tanıdığı yetkiler çerçevesinde denetim, raporlama ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmeye çalışmak, ayrıca özellikle KOBİ’ lerimize Ar-Ge v.b. konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktır.

Detaylı bilgi almak için tıklayın
 


   MAKALELERİMİZ
 

FUARLARA A.T.A. KARNESİ İLE ÇIKMANIN RİSKLERİ

Fuarlarda sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan Türk sanayi malları fuarlarda alıcı bulduğunda oradan faturalanarak satılmakta ve ihracat işlemleri tekemmül ettirilmektedir.

Yurt dışına fuar çıkışlarının 3 hali aşağıda sıralanmıştır ve mağduriyetlerin önlenmesi açısından acilen mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

1)      Fuarlara gidecek mallar firma tarafından gümrük beyannamesi düzenlenerek çıkartılır ve fuardan fatura edilerek satılırsa gümrük işlemleri tamamlanarak ihracat istisnası sorunsuz tamamlanır. Bu şekilde gerçekleştirilen fuardan satış yolu ile ihracatta sorun yaşanmamakta, ihracat istisnası suretiyle yüklenilen KDV iade istenebilmekte ve varsa malın imalatında D.İ.İ.B. kapsamında kullanılan ilk madde ve malzemeler ihracat nedeniyle kabul görmektedir. 

2)      Fuar’a çıkış bir Fuar Şirketi tarafından yapılırsa Gelir İdaresi yurt dışı çıkışını belgeleyen Gümrük Beyannamesinin ihracatçı firma tarafından yapılmadığından bahisle 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen evraklar tamamlanmamış sayılmakta ve ihracat istisnasından yararlandırılmamaktadır. Bu da ayrıca KDV iadesi ve DİİB yönünden sıkıntılara sebep olmaktadır. 

Gümrük mevzuatına göre kapanmış beyannamelere meşruhat verilmek suretiyle gönderici kısmı ilgili Gümrük Müdürlüğünce düzeltilebilmekte, buna rağmen Gümrükten Maliye Bakanlığına direkt bilgi verilmediği gerekçesi ile Maliye Bakanlığı KDV dairesi KDV iadesini kabul etmemek yönünde hareket etmektedir. Maliye Bakanlığının bu konuyu GÇB de yapılan düzeltmenin dikkate alınarak kabul edileceği yönünde düzenleme yapması gerekmektedir.

3)      Yeni yaygınlaşan bir yöntem de, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca görevlendirilen İhracatçı Birlikleri vasıtası ile ve Birlikçe düzenlenen A.T.A. Karnesi yolu ile yapılan yurt dışı edilmenin de 2nci maddede saydığım kategoride değerlendirilmek istenmektedir. Gümrük Mevzuatı gereğince ATA Karnesi bir Gümrük Beyannamesidir. O halde Vergi Mevzuatında da bu şekilde lafzen yer almalıdır. V.U.K. nun 3 ncü maddesi gereğince ruhuna göre kimse hareket etmek istememektedir. 

Bu konudaki görüşüm, ihracat istisnası ile ilgili evraklar sayılırken Gümrük Beyannamesi ve onun yerine geçen belgeler ibaresinin ya da lafzen ATA Karnesinin yer almasıdır.

Kemal TIĞOĞULLARI
YMM – Bağımsız Denetçi
...» Adres Değişikliği (09.07.2014)

...» AR-GE 2012/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI HAKKINDA (21.09.2012)

...» Ar-Ge 2009/1 Çalışmaları Hakkında (03/09/2009)

...» Ar-Ge Yardımı İstek Formları (27.03.2008)

...» Kobi Teşvik Belgesi Sahibi İşletmelerin Dikkatine (27.03.2008)Sirkülerin tümü için tıklayın
  Ücretsiz e-Bülten Üyelik Formu

Ad Soyad:  
Meslek:      
E-Posta: