Ana Sayfa Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle   
 

 Mevzuattaki Gelişmeler:   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)      “ÖKC Kullanım Muafiyeti” İmkanlardan Yararlanmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru (15.11.2017)      Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Mücbir Sebep Hallerinde İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları (14.11.2017)      Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir. (13.11.2017)      Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) (11.11.2017)      Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) (10.11.2017)     


  


TIĞOĞLU YMM olarak amacımız;

Çeyrek asırlık tecrübemizle çözümler sunmaya ve yasaların tanıdığı yetkiler çerçevesinde denetim, raporlama ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmeye çalışmak, ayrıca özellikle KOBİ’ lerimize Ar-Ge v.b. konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktır.

Detaylı bilgi almak için tıklayın
 


   MAKALELERİMİZ
 

FUARLARA A.T.A. KARNESİ İLE ÇIKMANIN RİSKLERİ

Fuarlarda sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan Türk sanayi malları fuarlarda alıcı bulduğunda oradan faturalanarak satılmakta ve ihracat işlemleri tekemmül ettirilmektedir.

Yurt dışına fuar çıkışlarının 3 hali aşağıda sıralanmıştır ve mağduriyetlerin önlenmesi açısından acilen mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

1)      Fuarlara gidecek mallar firma tarafından gümrük beyannamesi düzenlenerek çıkartılır ve fuardan fatura edilerek satılırsa gümrük işlemleri tamamlanarak ihracat istisnası sorunsuz tamamlanır. Bu şekilde gerçekleştirilen fuardan satış yolu ile ihracatta sorun yaşanmamakta, ihracat istisnası suretiyle yüklenilen KDV iade istenebilmekte ve varsa malın imalatında D.İ.İ.B. kapsamında kullanılan ilk madde ve malzemeler ihracat nedeniyle kabul görmektedir. 

2)      Fuar’a çıkış bir Fuar Şirketi tarafından yapılırsa Gelir İdaresi yurt dışı çıkışını belgeleyen Gümrük Beyannamesinin ihracatçı firma tarafından yapılmadığından bahisle 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen evraklar tamamlanmamış sayılmakta ve ihracat istisnasından yararlandırılmamaktadır. Bu da ayrıca KDV iadesi ve DİİB yönünden sıkıntılara sebep olmaktadır. 

Gümrük mevzuatına göre kapanmış beyannamelere meşruhat verilmek suretiyle gönderici kısmı ilgili Gümrük Müdürlüğünce düzeltilebilmekte, buna rağmen Gümrükten Maliye Bakanlığına direkt bilgi verilmediği gerekçesi ile Maliye Bakanlığı KDV dairesi KDV iadesini kabul etmemek yönünde hareket etmektedir. Maliye Bakanlığının bu konuyu GÇB de yapılan düzeltmenin dikkate alınarak kabul edileceği yönünde düzenleme yapması gerekmektedir.

3)      Yeni yaygınlaşan bir yöntem de, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca görevlendirilen İhracatçı Birlikleri vasıtası ile ve Birlikçe düzenlenen A.T.A. Karnesi yolu ile yapılan yurt dışı edilmenin de 2nci maddede saydığım kategoride değerlendirilmek istenmektedir. Gümrük Mevzuatı gereğince ATA Karnesi bir Gümrük Beyannamesidir. O halde Vergi Mevzuatında da bu şekilde lafzen yer almalıdır. V.U.K. nun 3 ncü maddesi gereğince ruhuna göre kimse hareket etmek istememektedir. 

Bu konudaki görüşüm, ihracat istisnası ile ilgili evraklar sayılırken Gümrük Beyannamesi ve onun yerine geçen belgeler ibaresinin ya da lafzen ATA Karnesinin yer almasıdır.

Kemal TIĞOĞULLARI
YMM – Bağımsız Denetçi
...» Adres Değişikliği (09.07.2014)

...» AR-GE 2012/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI HAKKINDA (21.09.2012)

...» Ar-Ge 2009/1 Çalışmaları Hakkında (03/09/2009)

...» Ar-Ge Yardımı İstek Formları (27.03.2008)

...» Kobi Teşvik Belgesi Sahibi İşletmelerin Dikkatine (27.03.2008)Sirkülerin tümü için tıklayın
  Ücretsiz e-Bülten Üyelik Formu

Ad Soyad:  
Meslek:      
E-Posta: