Ana Sayfa Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle   
 

 Mevzuattaki Gelişmeler:   Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor (19.03.2018)      Yeni uygulama- Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru; (16.03.2018)      Rehinli Alacaklarda Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Vergilerin Tahsil Sıralaması Değişti (16.03.2018)      SGK Duyurusu – Genel Sağlık Sigortalılarımızın Dikkatine (15.03.2018)      7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (15.03.2018)      GİB Bilgilendirme ÖKC (14.03.2018)      Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.03.2018)      Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) (12.03.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (12.03.2018)      Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçiler İçin Düzenlenen Rotasyon Hükümlerine İlişkin Duyuru (12.03.2018) (12.03.2018)     


  


TIĞOĞLU YMM olarak amacımız;

Çeyrek asırlık tecrübemizle çözümler sunmaya ve yasaların tanıdığı yetkiler çerçevesinde denetim, raporlama ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmeye çalışmak, ayrıca özellikle KOBİ’ lerimize Ar-Ge v.b. konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktır.

Detaylı bilgi almak için tıklayın
 


   KOBİ DESTEKLERİ
 
KOSGEB tarafından KOBI'lere Verilen Destek ve Hizmetler
http://www.kosgeb.gov.tr/Destekler/
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Tarafından Verilen Destekler DTM (İhracat Gen. Md.)
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Özet Bilgiler (pdf)
http://www.igeme.org.tr/tur/mevzuat/devlet_yard.pdf
 
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Tebliğleri, Uygulama usul ve Esasları
http://www.igeme.org.tr/tur/mevzuat/devlet_yard.pdf
 
Dahilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimi
http://www.dtm.gov.tr/ihr/mevzu/mevzu.htm
 
Hazine Müsteşarlığı Tarafından Verilen Destekler
http://www.hazine.gov.tr/yatirimtesvik.htm
 
Maliye Bakanlığı Tarafından Verilen Destekler
İşletmelere Yönelik Vergisel Destekler (Konulara Göre)
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/yatirimverteskonu?OpenPage&
 
İşletmelere Yönelik Vergisel Destekler (Kanunlara Göre)
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/yatirimverteskanun?OpenPage&
 
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün KOBİ'lere Yönelik Destekleri
http://www.milliemlak.gov.tr/kobi/kobi_destek.htm
 
TÜBİTAK Tarafından Verilen Destek ve Hizmetler
Sanayi Ar-Ge Desteği
http://www.teydeb.tubitak.gov.tr/sanayiarge_teblig.html
 
EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı Desteği
http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r1502.doc
 
Akredite Olmuş Kuruluşlar
http://www.turkak.org.tr/akredite/sistem.htm
Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projeleri Destekleme (Uska) Programı
http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r1506.doc
 
Ar-Ge Proje Pazarı Platformu Destekleme Programı
http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r1503.doc
 
Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı
http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r1505.doc


...» Adres Değişikliği (09.07.2014)

...» AR-GE 2012/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI HAKKINDA (21.09.2012)

...» Ar-Ge 2009/1 Çalışmaları Hakkında (03/09/2009)

...» Ar-Ge Yardımı İstek Formları (27.03.2008)

...» Kobi Teşvik Belgesi Sahibi İşletmelerin Dikkatine (27.03.2008)Sirkülerin tümü için tıklayın
  Ücretsiz e-Bülten Üyelik Formu

Ad Soyad:  
Meslek:      
E-Posta: